Gemeente Hoorn

Hoorn's ambitie

De gemeente Hoorn heeft de ambitie om voor 2040 klimaatneutraal te zijn. Zero emissie doelgroepenvervoer zal daar een flinke portie aan bijdragen. Hiervoor staat Yvon Trigallez, samen met haar collega’s, aan de lat.

Yvon:’ Onze toenmalige wethouder en de WMO vervoerder ZCN (hyperlink) ondertekenden in mei 2018 het bestuursakkoord ZED. Wanneer en waarom hebben jullie het bestuursakkoord ZED ondertekend. Het zero emissie maken van ons doelgroepenvervoer levert een aanzienlijke bijdrage aan de ambitie van onze gemeente om in 2040 volledig klimaatneutraal te zijn.’

 

Dat is een uitdagende ambitie. Hoe pakken jullie het aan?

‘Sinds 2018 nemen we als eis bij aanbestedingen voor vervoer – voor afval, boa’s, onderhoud, groenvoorziening – mee dat dit elektrisch of op waterstof moet rijden. Het beleid daarvoor ligt bij verschillende disciplines, maar we hebben wel een wethouder die zich ook bezighoudt met milieu en klimaat. Onze auto’s zijn voorzien van een logo: Puur Hoorn,’ vertelt Yvon.

Werken jullie regionaal samen met andere gemeenten en vervoerders aan het zero emissie maken van het doelgroepenvervoer?

Yvon:’ ja dat klopt In ieder geval met aanbesteding voor het doelgroepenvervoer (llv, Wmo-, jeugdzorg, Wsw-vervoer). We merken dat vervoerders wel willen rijden met schonere brandstof, maar dat het type vervoer/bussen waar ze mee moeten rijden niet zomaar voorhanden is. En dan met name rolstoelbussen. Of dat de investering enorm hoog is en gezien de huidige situatie wordt er niet veel geïnvesteerd.’

Zie je daar oplossingen voor?

‘De afschaffing van de BPM-teruggaveregeling per 1 januari 2020 zal de komende paar jaren in zeer beperkte mate leiden tot een verschuiving naar de inzet van volledige elektrische personen-en rolstoelbussen in het doelgroepenvervoer. Jammer genoeg.
We moeten ons best blijven doen om de vervoerders te motiveren om te investeren,’ besluit Yvon.

Doe mee!

Met het akkoord en covenant versnellen we de transitie naar zero emissie doelgroepenvervoer en dragen we bij aan de klimaatdoelstellingen en een betere luchtkwaliteit.

Meld je aan

Zero Emissie Doelgroepenvervoer

Created by Bullit Digital