Privacybeleid

Ons website-adres is zeroemissiedoelgroepenvervoer.nl. Het beheer van deze website gebeurt door het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur – GNMI gevestigd aan VNG, Nassaulaan 12 Den Haag. GNMI is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Alle websiteverkeer wordt versleuteld verzonden via een SSL-verbinding en alle tot bezoekers herleidbare gegevens worden beveiligd en versleuteld opgeslagen. Deze gegevens zijn alleen inzichtelijk voor het GNMI-secretariaat.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

GNMI verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Digitale netwerk en werkvormen
Het GNMI is een gemeentelijke netwerkorganisatie. Onze vereniging werkt aan samenwerking voor een betere lokale bereikbaarheid. Onze gegevensverzameling maakt het mogelijk dat gemeenten onderling contact kunnen hebben, er gewerkt wordt aan projecten en dat er informatie kan worden uitgewisseld.
Deelname aan onze werkvormen en het digitale netwerk gaat gepaard met de verzameling van zakelijke gegevens, waarvoor actief toestemming wordt gevraagd. De gegevens worden opgeslagen in ons CRM, waarvan de aanbieder zich binnen de Europese Unie bevindt en alleen toegang mogelijk is voor daartoe geautoriseerde medewerkers van het GNMI-secretariaat.
Het is ook mogelijk om gegevens in te zien en te laten verwijderen. Persoonsgegevens die via de digitale netwerken gedeeld worden, zijn alleen inzichtelijk met toestemming van de gebruiker en alleen binnen de groepen en overleggen waaraan de gebruiker deelneemt. Het GNMI hanteert als beleidslijn dat de zakelijke contactgegevens van onze deelnemers slechts met expliciete toestemming van de betrokkenen vooraf extern gedeeld mogen worden. Daarbij weegt het GNMI doelstelling, nut en noodzaak af tegen de bescherming van de zakelijke gegevens. Alle berichtenverkeer van en naar het besloten digitale netwerk wordt versleuteld verzonden en opgeslagen op een server binnen de Europese Unie. Dit geldt tevens voor het CRM en onze zakelijke e-mail en applicatieomgeving. Met alle aanbieders zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten.
Geautomatiseerde gegevensverwerking

Het GNMI verwerkt ook gegevens die relevant zijn voor het aangaan van overeenkomsten en het verwerken van zakelijke gegevens rondom de betaling en uitvoering van overeenkomsten. Hiervoor geldt dat alle systemen zich binnen de Europese Unie bevinden, er verwerkingsovereenkomsten zijn afgesloten en de toegang alleen voor geautoriseerde gebruikers mogelijk is.

Contactformulieren

Voor het aanmelden bij Zero Emissie Doelgroepenvervoer en berichten van bezoekers hanteert het GNMI mailformulieren via deze website. Deze formulieren bevatten zakelijke contactgegevens (naam, functie, organisatie, e-mail en telefoonnummer), IP-adres en de browsergegevens. De ingewonnen gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze verzameld worden en worden alleen met toestemming van de inzender extern gedeeld. Aanmelding voor informatievoorziening zoals nieuwsbrieven vereist actieve toestemming van de inzender of er wordt gevraagd om toestemming voor de inschrijving.  Wij hanteren een plugin voor automatische spamdetectie. Formuliergegevens worden automatisch verwerkt binnen onze CRM-omgeving en de beheeromgeving voor nieuwsbrieven en uitnodigingen. Gebruikers hebben het recht om zich hiervoor aan- of af te melden.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Het GNMI gebruikt Twitter en LinkedIn voor sociale mediacommunicatie. Er wordt inhoud van Active Campaign ingesloten voor het tonen en functioneren van het contactformulier.

Deze websites kunnen data over de websitebezoeker verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en de interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als een bezoeker een account hebt en ingelogd is op die website of dienst.

Bezoekgegevens website

Deze website registreert herleidbare bezoekgegevens en verzamelt informatie over de browser, zoektermen, in- en uitgangen van het bezoek en het verloop van het bezoek. Verzamelde data wordt onbeperkt opgeslagen om een beeld te vormen van het gebruik van gnmi.nl. GNMI analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Nieuwsbrieven

Het GNMI heeft meerdere nieuwsbrieven om te informeren over verenigingsactiviteiten, nieuws uit het vakgebied en vakinhoudelijke actualiteiten vanuit de gemeenten. Aanmelding voor de nieuwsbrieven gebeurt op basis van actieve toestemming en is opgenomen in de mededelingen aan een gemeente of gemeentelijke medewerker die zich nieuw aansluit bij het GNMI of participeert in een werkvorm van het GNMI. De gebruiker kan zich ten alle tijde afmelden, met vernietiging van alle gegevens. Verzamelde gegevens van inschrijvers worden niet met externen gedeeld. De externe aanbieder van de nieuwsbrieffaciliteiten heeft in de algemene voorwaarden het privacybeleid opgenomen. Deze aanbieder is gevestigd binnen de Europese Unie.

E-mailverkeer en dataopslag

GNMI maakt gebruik van de dienstverlening van KPN voor het e-mailverkeer en de dataopslag van het secretariaat. Deze gegevens worden versleuteld opgeslagen op servers binnen de Europese Unie en zijn alleen toegankelijk voor de medewerkers van het GNMI. Per informatiestroom wordt afgewogen wie er onder welke voorwaarden toegang tot gegevens dienen te krijgen. Externe en/of tijdelijke medewerkers krijgen slechts toegang tot zakelijk benodigde data. De toegang tot data is dus geclausuleerd op basis van datgene dat noodzakelijk is voor een goed functioneren van de organisatie. Data m.b.t. betalings- en persoonsgegevens is alleen toegankelijk voor daartoe aangewezen medewerkers van het GNMI. Het GNMI voert een actieve mailbeveiliging op basis van DKIM, SPF  en DMARC. Mailverkeer en verwerkingshandelingen van data worden actief vastgelegd in logfiles.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

GNMI gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gnmi@gnmi.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GNMI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via gnmi@gnmi.nl. GNMI heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (zeroemissiedoelgroepenvervoer.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Inzage, correctie en verwijdering

Het GNMI-secretariaat is het aanspreekpunt voor alle handelingen rondom inzage, correctie en verwijdering van verwerkte persoonsgegevens.
De contactgegevens vindt u op de site van GNMI.

Doe mee!

Met het akkoord en covenant versnellen we de transitie naar zero emissie doelgroepenvervoer en dragen we bij aan de klimaatdoelstellingen en een betere luchtkwaliteit.

Meld je aan

Zero Emissie Doelgroepenvervoer

Created by Bullit Digital