Wie doen mee?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nam het initiatief voor het bestuursakkoord en het convenant. Inmiddels zijn er meer dan 100 deelnemers. Grote en kleine, stedelijke en landelijke gemeenten. Het convenant is ondertekend door 16 organisaties, uit de volle breedte van de sector. Met vertegenwoordigers van deze organisaties werken we aan een actieplan.

Bestuursakkoord

pdf, 464 kB

Convenant

pdf, 441 kB
Partijen bestuursakkoord

De volgende partijen hebben het bestuursakkoord ondertekend.

Partijen convenant

De volgende partijen hebben het convenant ondertekend.

Doe mee!

Met het akkoord en covenant versnellen we de transitie naar zero emissie doelgroepenvervoer en dragen we bij aan de klimaatdoelstellingen en een betere luchtkwaliteit.

Meld je aan

Zero Emissie Doelgroepenvervoer

Created by Bullit Digital