Doe mee met Zero Emissie Doelgroepenvervoer

Volledig zero emissie (uitstootvrij) doelgroepenvervoer vanaf 1 januari 2025, dat is de gezamelijk ambitie van gemeenten, marktpartijen en andere organisaties uit de sector.

Ontdek de stand van zaken

Uitstootvrij
doelgroepenvervoer

Met z’n allen willen we ervoor zorgen dat het doelgroepenvervoer vanaf 1 januari 2025 volledig uitstootvrij (zero emissie) is. Daarmee dragen we bij aan de de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs en helpen we om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Gemeenten, marktpartijen en andere organisaties, zoals de VNG, KNV en GNMI tekenden hiervoor een bestuursakkoord. Vervoerders, voertuigleveranciers en andere sectororganisaties steunen deze ontwikkeling en hebben dat vastgelegd in een convenant.

Samen vormen de gemeenten en de organisaties uit de sector een groep. Deze coalitie van koplopers werkt aan een actieplan voor zero emissie doelgroepenvervoer. Hierin zijn de belangrijkste acties opgenomen die helpen om de ambitie waar te maken. Het actieplan wordt twee keer per jaar geupdate.

Partijen die elkaar inspireren en van elkaar leren

zodat iedere gemeente begin 2025 over emissievrij (uitstootvrij) doelgroepenvervoer beschikt.

Referenties van onze partijen

Bekijk alle interviews

Doe mee!

Met het akkoord en covenant versnellen we de transitie naar zero emissie doelgroepenvervoer en dragen we bij aan de klimaatdoelstellingen en een betere luchtkwaliteit.

Meld je aan

Zero Emissie Doelgroepenvervoer

Created by Bullit Digital