Doelgroepenvervoer uitstootvrij

Volledig zero emissie (uitstootvrij) doelgroepenvervoer vanaf 1 januari 2025, dat is de gezamenlijke ambitie van gemeenten en marktpartijen en andere organisaties uit de sector. Gemeenten hebben hiervoor een bestuursakkoord gesloten. Als opdrachtgevers van doelgroepenvervoer is dit wat zij van de markt vragen. Vervoerders, voertuigleveranciers en andere sectororganisaties steunen deze beweging en hebben dat vastgelegd in een bijbehorend convenant.

Samen vormen de gemeenten en de organisaties uit de sector een ‘Coalition of the Willing’. Deze coalitie van koplopers werkt nu aan een actieplan voor zero emissie doelgroepenvervoer. Hierin zijn de belangrijkste acties opgenomen die helpen om de ambitie waar te maken.

Op deze manier zetten deze koplopers zich in voor het versnellen van de transitie naar uitstootvrij doelgroepenvervoer. Dit draagt bij aan het behalen van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Daarnaast helpt het om de luchtkwaliteit te verbeteren.