Doe mee!

Hoe meer gemeenten en partijen meedoen hoe beter! Met het akkoord en convenant versnellen we de transitie naar zero emissie doelgroepenvervoer en dragen we bij aan de klimaatdoelstellingen.


Hoe meer partijen, hoe duidelijker het signaal!


Zero Emissie Doelgroepenvervoer

Created by Bullit Digital