Veelgestelde vragen

Vind antwoord op de meest voorkomende vragen.

Is dit niet wat je zoekt? Stel dan direct uw vraag aan ons.

Neem contact op

Algemeen

Het akkoord en convenant richten zich op voertuigen die zero emissie (uitstootvrij) ‘bij de uitlaat’ zijn. Het voertuig stoot in dat geval dus helemaal geen schadelijke stoffen uit. Dit wordt ook wel ‘tank-to-wheel’ genoemd, omdat er gerekend worden vanaf de energiebron in de auto (de ‘tank’) tot en met de overbrenging op de wielen. In de praktijk gaat het om elektrische of waterstofvoertuigen.

Het is belangrijk om focus aan te brengen. Er zijn verschillende manieren om doelgroepenvervoer te verduurzamen. Efficiëntere ritplanning kan ervoor zorgen dat er minder kilometers en minder ‘lege’ kilometers gereden moeten worden. Hoe dan ook moeten uiteindelijk alle kilometers gereden worden met een zero emissie voertuig. Daarom richten het akkoord en convenant zich op zero emissie voertuigen.

Deze ambitie is de uitkomst van uitvoerig overleg tussen de partijen. Gemeenten, opdrachtgevers, vervoerders, voertuigleveranciers en andere partijen uit de sector zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van het bestuursakkoord en het convenant. Op dit moment rijden er op verschillende plaatsen al elektrische voertuigen rond in het doelgroepenvervoer. Gunningen van onder andere Zwolle en Publiek Vervoer Groningen Drenthe laten zien dat de doelstelling realistisch is: deze opdrachtgevers gaan de doelstelling (in principe) behalen met hun huidige contracten.

Organisatie

Opdrachtgevers van doelgroepenvervoer (zoals gemeenten en regio’s) tekenen het bestuursakkoord, andere partijen uit de sector (bijvoorbeeld marktpartijen, brancheorganisaties en koepels) tekenen het convenant.

Gemeenten die het bestuursakkoord ondertekenen verbinden zich aan de ambitie van volledig zero emissie doelgroepenvervoer vanaf 2025. Dat kan bereikt worden door aanbestedingen. Gemeenten worden hierin ondersteund doordat de Coalition of the Willing acties onderneemt om kennis te delen en drempels weg te nemen. Het akkoord is niet in rechten afdwingbaar: er staan geen sancties op het niet behalen van de doelstelling. Wel zullen we monitoren hoe gemeenten ervoor staan. Deze resultaten zijn openbaar.

Marktpartijen en andere organisaties die zelf actief zijn in (zero emissie) doelgroepenvervoer kunnen meedoen met het convenant. Zo laten deze organisaties zien dat zij de ambitie van volledig zero emissie doelgroepenvervoer vanaf 2025 ondersteunen. De ondertekenaars zetten zich vanuit hun eigen rol actief in om de transitie te versnellen, bijvoorbeeld door kennis te delen en drempels weg te nemen. Dit gebeurt in afstemming met de Coalition of the Willing.

Eventuele (meer)kosten voor zero emissie hangen sterk af van: de lokale situatie wat betreft vervoer- en laadinfrastructuur, de contractduur, het contractvolume etc. Verschillende opdrachtgevers hebben aangegeven dat zij met hun huidige contract de ambitie (in principe) gaan halen, zonder dat daar extra kosten voor gemaakt moeten worden. Dat is een positief signaal naar andere opdrachtgevers. Maar dit is nog niet vanzelfsprekend, vanwege vele onzekerheden. Inzicht in (maatschappelijke) kosten en baten is daarom een belangrijk aandachtspunt in het actieplan.

Meedoen

Op basis van een aantal studies is een grove schatting gemaakt. Daaruit blijkt er bij volledig zero emissie doelgroepenvervoer (in 2025) jaarlijks 58 kton CO2 bespaard kan worden in het gehele doelgroepenvervoer van Nederland. De achtergronden van deze schatting zijn op verzoek verkrijgbaar bij het secretariaat.

Heb je een vraag of wil je contact? Gebruik dan het contactformulier.

Doe mee!

Met het akkoord en covenant versnellen we de transitie naar zero emissie doelgroepenvervoer en dragen we bij aan de klimaatdoelstellingen en een betere luchtkwaliteit.

Meld je aan

Zero Emissie Doelgroepenvervoer

Created by Bullit Digital